Polar Talks – förändring med musiken som generator

Sverige har under flera decennier fungerat som  en motor i den internationella musikbranschen och Polar Music Prize har spelat en viktig roll i den utvecklingen. För att säkerställa att Sverige även i framtiden ska kunna spela en aktiv roll på den internationella musikkartan skapar Polar Music Prize fler och bredare kanaler, i syfte att nå en större målgrupp och etablera fler forum för uppmärksamhet kring frågor om musikens betydelse för såväl individ som för samhällsutvecklingen.

 

Projektmål

Att genom en utveckling av digitala plattformar och publika aktiviteter ge fler möjlighet att diskutera och inspireras av musikens kraft på såväl individ- som samhällsnivå.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till en breddning av arbetet för musikens roll i samhället och medverkar till att sätta fokus på de sociala effekterna av musik.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i juni 2016

För mer info: http://www.polarmusicprize.org

Denna vecka: Polar Talks och Polarprisutdelning

14 Jun 2016 Nu är det dags för Polar Talks på Kulturhuset i Stockholm.  Temat för denna gång är kreativitet, ledarskap och musiken som möjliggörare. Dessutom diskuteras dokumentären Alive Inside och hur musiken kan ge mening i svåra livssituationer. Polar Talks avslutas med en exklusiv matser class med Max Martin, en av årets polarpristagare. Polar Talks äger rum den 15 juni, dagen före den stora ceremonin när just Max Martin och Cecilia Bartoli får motta årets Polarpris i Stockholms Konserthus.

 

 

Visa fler