Plats för dans

Projektet tar scenkonsten till samhället i Skog och Stråtjära och under två månaders residensperiod i missionskyrkan i Skog skapar lokalinvånarna ett dansverk medan konstnären är betraktaren och samordnaren. Frivilliga bygger dansbanor runt om i trakten där människor kan mötas, delar av projektet visas på storbild via streaming runt om i regionen och det skapas en ljudfil med instruktioner hur man tar sig mellan platserna så att besökare kan dansa sig genom byarna.

Projektmål

Skapa ett konstverk, en plats och en upplevelse som invånarna i området är både upphovsmän, deltagare och publik till.

Därför fick projektet stöd

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg tar i detta initiativ scenkonsten till nya platser där publiken både blir deltagare och upphovsmän. På så vis är projektet ett inspirerande exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017