Peace & Love – Time for peace

Under 90-talet var Borlänge en stad förknippat med gatuvåld och organiserad brottslighet. Föreningen Peace & Love grundades med en vilja att förändra staden och samhället i stort. För att inspirera och engagera människor startade föreningen en festival med samma namn – idag en av Sveriges största och mest kända. Syftet med festivalen är att inspirera, sprida glädje och ifrågasätta den värld vi lever i och budskap som fred och rättvisa har varit ständigt närvarande i festivalens arbete. Utöver konsertprogrammet med kända svenska och internationella artister har också ett inspirationsprogram bestående av föreläsningar, debatter och workshops skapats – något som särskiljer Peace & Love från de flesta andra musikfestivaler i Sverige.

Projektmål

Att genom Peace and Loves budskapsarbete inspirera och uppmuntra människor till ökat socialt engagemang.

Därför fick projektet stöd

Genom att stödja projektet kan Kulturstiftelsen bidra till att fler människor får möjlighet att engagera sig i sociala frågor, i ett sammanhang som är tillåtande och uppmuntrar till förändring.

För mer info: www.peaceandlove.se