Paret – gränsöverskridande teater om kvinnors åldrande och sexualitet

Paret har urpremiär på Dramalabbets egen scen i december för att sedan gå på turné till ett flertal platser runt om i landet. Föreställningen spelas både på större teatrar och i enklare rum, såsom föreningslokaler och äldreboenden. Publikfokus ligger på unga vuxna och pensionärer, med syfte att skapa möten och diskussion mellan dessa två grupper, som sällan möts i ett ålderssegregerat samhälle.

Projektmål

Att lösa upp stereotypa föreställningar om vad det innebär att åldras som kvinna i dagens samhälle. Projektet lyfta historier om äldre kvinnor i allmänhet, och lesbiska kvinnor i synnerhet, och söker så skapa en mer nyanserad bild av denna grupp.

Därför fick projektet stöd

En bred allmänhet får ta del av nyanserade berättelser av kvinnligt åldrande av idag. På så vis skapas åldersöverskridande förståelse samtidigt som pluralistiska berättelser kompletterar vår historieskrivning.

För mer info: dramalabbet.com

Paret är en föreställning om sexualitet, åldrande och utanförskap

19 Nov 2014 Paret löser upp stereotypa föreställningar av vad det innebär att åldras som kvinna i dagens samhälle. Ett samhälle där patrikala strukturer fortfarande skapar utanförskap, förtryck och förgörelse av miljön, samhällen och människors livsutrymme. Ett existensiellt möte mellan samtid och historia, i en föreställning om att det aldrig är för sent att börja leva.

Paret är eva&louise tredje produktion efter publik- och kritikersuccéerna Den största av de största och Kusiner som fortfarande spelas.

Av och med: Eva Johansson och Louise Löwenberg
Producent: Teresia Pettersson
Scenografi och ljusdesign: Jenny André

Anna Pettersson är i egenskap av doktorand i konstnärlig forskning på Stockholms dramatiska högskola handledare för Eva och Louise i deras undersökande arbete med Paret. Dramalabbet är Sveriges scen för nyskriven dramatik. Projektet stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
– Projektet ger en nyanserad och samtida bild av åldrande, som kvinna i allmänhet och som lesbisk kvinna i synnerhet. Föreställningens publikfokus på unga och pensionärer skapar ett möte som sällan ses i ett ålderssegregerat samhälle, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Paret bygger på en förstudie med intervjuer av kvinnor i åldrarna 65-90 som finansierades av Kulturbryggan med motiveringen ”Projektet har hög aktualitet i och med att äldre kvinnors berättelser och äldre kvinnors sexualitet, aldrig eller i alla fall väldigt sällan berättas på våra teaterscener. De involverade i projektet är välmeriterande och projeketet som helhet har höga ambitioner och starka kvaliteter just utifrån det undersökande arbetet och temat (—) Projektplanen väcker frågor om ålder, sexualitet och identitet som fortfarande lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten.”

Visa fler