Palatset

Palatset var en viktig arena för både barn, ungdomar och vuxna där de tillsammans kunde tillbringa tid, prova på olika sorters kultur och få nya upplevelser. Palatset var helt unikt i sitt slag och dessutom världens första och största nationalscen för barn- och ungdomskultur. Trots ett målmedvetet arbete för att stabilisera finansieringen, tvingades Palatset i januari 2012 att lägga ner sin verksamhet.

Projektmål

Den kultur som barn kommer i kontakt med är ofta en liten del av det kulturutbud som finns. Genom att göra kultur mer tillgängligt för barn möjliggörs att fler barn upptäcker sina egna förmågor, får nya intressen och vänner för livet.

Därför fick projektet stöd

För att kunna bidra till att alla barn oavsett bakgrund eller funktionsförutsättning ska kunna ta del av det stora kulturutbud som bjuds på Palatset.

För mer info: www.palatset.se