Östra Teatern – teater för synliggörande av funktionsnedsatta

Östra Teatern har under en tioårsperiod spelat pjäser kring funktionsnedsättningar och funktionsnedsattas livssituation. Med pjäsen Churchill var inte heller klok visar Östra Teatern på de svårigheter personer med psykiska funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden. Men även vilka fördelar det kan vara för en arbetsgivare att anställa någon med Aspergers syndrom eller annan lindrig utvecklingsstörning.

Projektmål

Att synliggöra funktionsnedsattas livs- och arbetssituation samt bidra till en större förståelse hos näringslivet för de vinster som samhället skulle erhålla om funktionsnedsatta sågs som en resurs på arbetsplatsen.

Därför fick projektet stöd

Enligt SCB lever mellan 1,3 och 1,8 miljoner svenskar med någon form av funktionsnedsättning. Kring varje person med funktionsnedsättning finns en familj och ett nätverk av resurser som dagligen försöker se till att den personen ska erhålla samma rättigheter som andra medborgare i samhället. Att synliggöra funktionsnedsattas vardag är även att synliggöra de anhörigas vardag.

För mer info: www.ostrateatern.se

UNIK: En underbar pjäs som i högt tempo tar med åskådarna ut på en emotionell berg- och dalbaneresa

07 Nov 2014 Pjäsen Churchill var inte heller klok följer tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med Aspergers syndrom.
De möter en tuff arbetsmiljö där bemanningsfirmors slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men pjäsen visar inte bara på svårigheter, utan lyfter framförallt fram de många fördelar, när personer med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. När Anton äntligen får ett jobb utvecklas hela arbetsplatsen till det bättre.
– Vi vill sätt ljuset på det enorma resursslöseriet i samhället som pågår när personer med funktionsnedsättning stängs ute från arbetsmarknaden. Oftast på grund av okunskap och fördomar, betonar Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra Teatern till tidningen UNIK (Unik Churchill).

OstraTeatern_UNIK504

Visa fler