Omforma – för en mer jämställd och mångfacetterad designsektor

Designbranschen är ofta privatfinansierad och får lite offentliga medel. Det leder till ett svåröverblickbart fält som dessutom inte debatteras i media som kulturform eller samhällsfenomen. Projektet undersöker hur situationen i designsektorn verkligen ser ut för att bättre ta till vara på kunskap och erfarenheter, men också för att komma fram till lösningar hur inflytande inom designbranschen kan breddas samt skapa jämlikare ersättning för likvärdigt arbete.

Omforma under Designveckan

05 Maj 2015 baarakat_omforma

Under Designveckan arrangerade Omforma tre workshops på temat förändring. Workshopen i Malmö hölls av kulturarbetaren, statsvetaren, journalisten, poeten och sociala entreprenören Barakat Ghebrehawariat. Själv kallar han sig för demokratiagent. Läs en intervju med Barakat på temat normer i Svenska Dagbladet.

 

 

Visa fler