Omforma designbiennal

I detta projekt belyses ojämlika strukturer inom designbranschen. En undersökning som togs fram inför Almedalsveckan 2015 visade till exempel att en designer med arbetarklassbakgrund eller med utländska föräldrar har idag svårare att etablera sig och kunna leva på sitt yrke.

Det kan leda till att många slutar arbeta med design. Det framkom också tydligt att kön påverkar frågor som val av designfält, anställningsform, eller möjligheten till att producera egen design. Den ojämna maktbalansen förstärks av att designsektorn är relativt ostrukturerad med en mängd privata, offentliga och ideella aktörer, och där det egna nätverket är helt avgörande för att lyckas. Genom att ta fram en mobil utställning och ett utbildningspaket, samt arrangera en konferens på temat vill organisationen Omforma förändra detta.

Projektmål

Att skapa långsiktig förändring inom designområdet i Sverige, genom att visa på ojämlika strukturer, arbeta fram konkreta förslag för att motverka dessa, och lyfta fram nya designers.

Därför fick projektet stöd

Genom att verka för en ökad öppenhet och inkludering inom designsektorn kan vi få en design som tilltalar och speglar fler människor, med olika bakgrund och förutsättningar.

Projektets tidsstatus

32%

Projektet startade i juni 2017 och avslutas i november 2018

För mer info: www.omforma.se