Om att våga förlora allt för en osäker framtid på en okänd plats

I projektet Om att våga förlora allt för en osäker framtid på en okänd plats får berättelser från nyanlända flyktingar samt berättelser från flyktingar som kom till Sölvesborg från de baltiska länderna under Andra Världskriget stå till grund för en utomhusföreställning. På detta sätt vill projektet visa på paralleller i vår historia och öka förståelsen och kunskapen om dagens flyktingproblematik. Berättelserna bildar en interaktiv teater som startar i 1940-talet för att sluta i våra dagar och bygger på publikens aktiva medverkan. Den kommer att äga rum på Europas längsta gångbro, i Sölvesborg för alla förbipasserande.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: solvesborg.riksteatern.se