Om att våga förlora allt för en osäker framtid på en okänd plats

I projektet Om att våga förlora allt för en osäker framtid på en okänd plats får berättelser från nyanlända flyktingar samt berättelser från flyktingar som kom till Sölvesborg från de baltiska länderna under Andra Världskriget stå till grund för en utomhusföreställning. På detta sätt vill projektet visa på paralleller i vår historia och öka förståelsen och kunskapen om dagens flyktingproblematik. Berättelserna bildar en interaktiv teater som startar i 1940-talet för att sluta i våra dagar och bygger på publikens aktiva medverkan. Den kommer att äga rum på Europas längsta gångbro, i Sölvesborg för alla förbipasserande.

Projektmål

Att genom en utomhusföreställning och förinspelat ljudkonstverk skapa möten mellan människor på temat flykt.

Därför fick projektet stöd

Sölvesborgs Riksteaterförening har i detta initiativ hittat ett tankeväckande sätt att gestalta några av de situationer som flykten kan innebära. Genom att knyta an till historien och möta människor i deras vardag, är detta ett angeläget exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: solvesborg.riksteatern.se