Olydiga medborgare

Med projektet Olydiga medborgare vill det fria scenkonstkollektivet Troja öka medvetenheten om att demokratin inte går att ta för given, att den aldrig är konstant, eller går att uppnå en gång för alla, att den behöver skapas och omskapas varje dag av alla som lever i det demokratiska samhället. Utgångspunkten är att alla typer av engagemang för samhällsfrågor som möjliggörs av demokratin också är det som håller den levande och försvarar den när den hotas. Projektet är en trilogi och består av en workshopturné, en livestreamad dokumentär och en teaterföreställning som turnerar i hela Sverige.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2017

För mer info: trojascenkonst.se

Har du någon gång brutit mot en regel för att uppnå ett högre syfte?

27 Feb 2017 Vi befinner oss i en tid som tycks vara full av kriser och osäkerhet. Populistiska vindar blåser genom västvärldens demokratier och helt plötsligt tycks självklara värden, som att värna om mänskliga rättigheter och motverka klimatförändringarna, möjliga att ifrågasätta. Att vara en aktiv medborgare är det som gör demokratin levande och utgör dess försvar. Att engagera sig kan betyda oändligt många olika saker, som insändaren i lokaltidningen, de långdragna föreningsmötena, demonstrationen på torget eller ockupationen av den nedläggningshotade vårdcentralen. Vissa av dessa handlingar befinner sig i ett gränsland mellan lag och moral. Civil olydnad ställer många frågor på sin spets: om rättvisa, uppoffringar, drivkrafter, moral och till sist om själva demokratin. Vad är det som får människor att gå över en gräns för sin övertygelse?

Projektet består som sagt av tre delar: en workshopturné, en livestreamad dokumentär och en teaterföreställning som turnerar i hela Sverige. Projektet sker i nära dialog med målgrupperna och med stöd av forskare från universitetsnätverket Resistance Studies Network, samt i samarbete med Riksteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Folkteatern i Göteborg, Ung scen/öst i Linköping, samt mindre lokala aktörer över hela landet.