Okänt Moln

Teknikutvecklingen omvandlar den värld vi lever och leder till att vi förändrar både vårt sociala samspel och uppfattningen om oss själva och vår omgivning. Konstnärer arbetar i allt högre grad för att bemöta dessa förändringar genom att integrera vetenskapens metoder i sitt skapande. Digital konst och kultur kan vid första anblick upplevas som något svårtillgängligt, men digitala konstverk är inte bara längre en del av framtiden och till för en utvald och insatt grupp – det är ett sätt att nå ut med konst och kulturupplevelser till en bredare allmänhet i hela landet, något som detta projekt tar fasta på.

Projektmål

Att genom lokala samarbeten runt om i landet sprida digital konst till en bred allmänhet och påvisa att det är en lättillgänglig konstform som kan bidra till även fysiska möten över sociala och geografiska gränser.

Därför fick projektet stöd

Digital kultur är troligtvis ett av de områden som kommer forma kultursektorn mest under de närmsta åren. Projektet utforskar detta område och möjliggör att människor i hela landet, trots stora avstånd, kommer att få uppleva något tillsammans som skapar en gemenskap över sociala och geografiska gränser.

Projektets tidsstatus

95%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i december 2017

För mer info: interferens.se

Ett digitalt konstverk tar form

27 Feb 2017 Inom projektet kommer en nyskapande form av interaktiv digitalt konstverk skapas. Genom en app uppstår en omslutande konstupplevelse gestaltad i form av ett mytologiskt digitalt moln som likt ett väderfenomen färdas över jordklotet. Liksom vid ett verkligt lågtryck sprider sig nyheten om det annalkande molnet i väderleksrapporter och nyhetsartiklar och dess väg kan följas på en väderkarta på nätet. När molnet ”drar över” en plats skapas ett ljudlandskap som adderar ett lager till den verklighet deltagaren befinner sig i.

Runt 15 plaster runt om i landet kommer ”besökas” av konstverket. Platserna kan vara vitt skilda från varandra både geografiskt och kulturellt, men även ligga nära varandra men där möten mellan människor sällan sker. I samarbete med lokala kulturarrangörer, såsom konsthallar och folkets hus, kommer projektet nå ut till lokalbefolkningen med information om att konstfenomenet är på väg.