Odyssén

Under andra världskriget räddade den svenske diplomaten Raoul Wallenberg livet på tiotusentals ungerska judar från koncentrationslägren. Med anledning av att Wallenberg skulle ha fyllt 100 år 2012 uppmärksammades hans gärning med ett minnesår i Sverige. Teater Sagohuset har tagit fasta på Raoul Wallenberg-året och fokuserar på frågor som främlingsfientlighet, antisemitism och människans individuella ansvar gentemot sin omgivning. I en tid av ökad migration och oroligheter runt om i världen är det särskilt angeläget att skapa förståelse för andra människors situation och betona vikten av empati och medmänsklighet. Teaterformen underlättar för barn och unga att vända och vrida på dessa frågor.

Projektmål

Ge tusentals ungdomar chans att utveckla sin empatiska förmåga och diskutera vad medmänsklighet är. Även lärare får möjlighet att utvecklas i frågorna genom det pedagogiska material som de erbjuds, och som de sedan kan använda vid fler tillfällen.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att uppmärksamma frågor som krig, flyktingar och främlingsfientlighet och hur detta påverkar svenska ungdomar idag. Många elever som tar del av projektet har också egna erfarenheter av krig och att leva på flykt och Sagohusets projekt blir en möjlighet för dem att dela sina upplevelser med andra. Genom att erbjuda verktyg för att hantera svåra upplevelser och möjligheter att ta upp svåra frågor kan Kulturstiftelsen bidra till ett mer tolerant och demokratiskt samhälle.

För mer info: www.sagohuset.nu