Ny(a)modigheter – ett bredare konsertutbud i hela landet

Det svenska musiklivet är varken jämställt eller jämlikt och återspeglar inte mångfalden som finns i befolkningen. Den snedställda representationen på samtliga nivåer inom musiklivet får också följdeffekter när det kommer till vilken publik som tar del av Sveriges konsertutbud. Genom att ge kunskap och verktyg till ideella musikarrangörer över hela landet att förändra detta bidrar projektet till ett bredare konsertutbud och sprider livemusik till fler och nya publikgrupper.

Projektet vänder sig till arrangörsföreningar inom olika genres så som jazz, folk- och världsmusik, visa, konst- och klassisk musik samt pop och rock och drivs av Svensk Jazz i nära samarbete med paraplyorganisationen Musikarrangörer i samverkan (MAIS).

Projektets tidsstatus

88%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i juni 2018

För mer info: www.svenskjazz.se

Första ansökningsomgång för modiga konsertidéer

24 Apr 2017 En första ansökningsomgång för modiga konsertidéer har nu hållits inom ramen för projektet Ny(a)modigheter – ett bredare konsertutbud i hela landet. Det resulterade i 9 stycken utvalda modiga konsertidéer.

Arrangörer kan söka stöd för konsertidéer som går utanför ramen för den man vanligtvis bokar, för att stötta arrangörer i sitt långsiktiga arbete med att få fler att känna sig välkomna till deras konserter. Andra ansökningsomgången är redan igång. Totalt kommer fyra ansökningsomgångar hållas under året och konserterna ska genomföras senast i mars 2018.

Visa fler