Ny(a)modigheter – ett bredare konsertutbud i hela landet

Det svenska musiklivet är varken jämställt eller jämlikt och återspeglar inte mångfalden som finns i befolkningen. Den snedställda representationen på samtliga nivåer inom musiklivet får också följdeffekter när det kommer till vilken publik som tar del av Sveriges konsertutbud. Genom att ge kunskap och verktyg till ideella musikarrangörer över hela landet att förändra detta bidrar projektet till ett bredare konsertutbud och sprider livemusik till fler och nya publikgrupper.

Projektet vänder sig till arrangörsföreningar inom olika genres så som jazz, folk- och världsmusik, visa, konst- och klassisk musik samt pop och rock och drivs av Svensk Jazz i nära samarbete med paraplyorganisationen Musikarrangörer i samverkan (MAIS).

Projektmål

Att skapa förutsättningar för Sveriges arrangörsföreningar att utbilda sig i inkluderande publiktutveckling och omsätta nyvunna kunskaper. De får också möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra konserter som bidrar till ett bredare konsertutbud.

Därför fick projektet stöd

Ideella konsertarrangörer fungerar som språngbräda för unga och oetablerade artister samt borgar för att konserter av hög kvalitet presenteras i hela Sverige, även utanför storstadsområdena. Det är därför viktigt att stärka ideella arrangörers kunskap och mod för att utmana etablerade normer.

Projektets tidsstatus

23%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i juni 2018

För mer info: www.svenskjazz.se

För fler modiga konsertidéer

27 Mar 2017 Projektet Ny(a)modigheter – ett bredare konsertutbud i hela landet bygger på två delar. Den första delen består av en arrangörsutbildning med praktiska övningar. I den andra delen ges arrangörerna möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra konserter som utmanar rådande normer.

Utbildningen utgår ifrån ett studiematerial som fungerar som en handledning med praktiska råd och idéer kring hur en konsertarrangör kan arbeta med publikutveckling utifrån ett inkluderande perspektiv, oavsett musikalisk inriktning. Vid ett flertal tillfällen arrangeras utbildningsdagar runt om i landet som är öppna för samtliga arrangörsföreningar.

De föreningar som tillgodosett sig utbildningsmaterialet kan anmäla intresse för att genomföra en modig konsertidé. Vid fyra utlysningstillfällen under projektperioden välkomnas arrangörs- föreningarna att komma in med idéer kring nya konsertkoncept.