Nordkalottprojektet-mer teater till fler

I Norrbottens län bor 250 000 personer på en yta som utgör en fjärdedel av Sverige. I en glesbygd som denna blir avstånden för stora för att kunna erbjuda teaterföreställningar live till annat än ett fåtal. I Nordkalottenprojektet arbetar Norrbottensteatern för att främja och förbättra tillgängligheten av teater, värna om minoriteters rättigheter och tolerans samt motverka rasism och fördomar. Projektet innehåller en barnteaterfestival för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att uppleva teater, en turnerande föreställning på svenska, finska, nord- och sydsamiska, meänkieli, svenskt och finskt teckenspråk samt en serie workshops mot rasism och fördomar.

 

Projektmål

Att ge fler barn och unga på den norrländska glesbygden möjlighet att ta del av teater samt att bryta en förlegad bild av tillvaron i Norrland samt att förebygga spridning av fördomar.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att fler barn och unga i den norrländska glesbygden får ta del av teater men också förhindra att fördomar och en orättvis bild av Norrland sprids. Teaterformen är en lämplig metod som kan användas för att sätta viktiga frågor på agendan och ger publiken möjlighet att diskutera sådana ämnen som många känner skuld och skam inför.

Teater för alla i Nordkalotten

01 Maj 2013 Norrbottensteatern tar fyra föreställningar till nya platser i Nordkalotten till en publik som annars varit svår att nå. Dessutom bjuder teatern in barn och unga till Barn- och ungdomsteaterfestivalen LUBU i Luleå hösten 2013, där 25 teaterföreställningar visas. Nordkalottenprojektet satsar även på att utöka turnén för pjäsen När vinterns stjärnor lyser här som ges i samarbete med samiska Giron Sámi Teáther och Tornedalsteatern. Föreställningen spelas på nord- och sydsamiska, meänkieli, finska samt svenskt och finskt teckenspråk. Tillsammans med pjäsen arrangerar Nordkalottenprojektet föreläsningar och workshop om förtryck på grund av etnicitet, sexualitet, ålder och ekonomisk bakgrund. Turnén besöker Pajala, Gällivare, Kiruna, Boden och Luleå för att sedan bli en del av Riksteaterns utbud i hela landet.