Nordiskt Forum 2014 – New Action on Women’s Rights

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den 12-15 juni 2014 kommer tusentals personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.

Kvinnorörelsens representanter möts, med politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle.

Projektmål

Att med kulturen som verktyg väcka intresse och engagemang för jämställdhet och kvinnors rättigheter samt att kraftfullt manifestera en vilja till förändring.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet får en bred allmänhet med kultur som verktyg fördjupade insikter i jämställdhetsfrågor och därmed utökade möjligheter till att påverka situationen till det bättre. Projektet bidrar till att den svenska kvinnorörelsens frågor lyfts och ges möjlighet att formulera tydliga uppmaningar för att åstadkomma en förändring.

För mer info: nf2014.org

Kortfilm om Nordiskt Forum Malmö 2014

23 Sep 2014 Nordiskt Forums hemsida är nu komplett med alla filmer, foton och artiklar från forumet. Gå in och ta del av alla tal du missade i efterhand! Bra utgångspunkt för diskussioner och studiecirklar!

Glöm inte att boka in den 15 november i almanackan, då blir det stor uppsamling i Stockholm efter Nordiskt Forum. Mer information kommer!

Visa fler