Myter & verkligheter

På många museer har vissa tolkningar av vår historia, av tradition, haft företräde framföra andra. Dessa har ofta utgått ifrån ett majoritetsperspektiv med ursprung i patriarkala, heteronormativa och koloniala strukturer. Det skapar, på bekostnad av andra gruppers perspektiv, en ensidig historieskrivning och förenklad bild av vår samtid och historia. Genom insamling av berättelser och material, ett turnerande museum och utbildning av museipersonal lyfts HBTQ-personers historia fram. Fokus ligger på lesbiska berättelser från Norrland, eftersom dessa historier har synliggjorts i mindre grad än homosexuella mäns och berättelserna från norra Sverige är än mer sällsynta än de från södra Sverige.

Projektets tidsstatus

87%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i maj 2018

För mer info: lesbiskmakt.nu

Ett pärlband av aktiviteter och samarbeten

23 Jan 2017 Myter & Verkligheter utgår ifrån tidigare lyckade erfarenheter av att en tillsynes smal målgrupp och ett smalt fokus är ett av de bästa sätten att nå en mycket bred målgrupp. Det skapar en möjlighet till fördjupning och på djupet hittar man alltid det som är mellanmänskligt och allmängiltigt. I projektet kommer ett gediget arbete läggas på att samla in gömda lesbiska historier och material i en rad olika arkiv. Parallellt med researcharbetet i arkiven arrangeras lesbiska sällskapsmiddagar och insamlingslabb, där lesbiska från de norrländska länen deltar för att bidra med material, diskutera lesbisk historia, göra urval och på så sätt få makt över sin egen historieskrivning. Ett antal konstnärer ska involveras i projektet för att utforska hur konsten, fiktionen och myten kan användas för att ifrågasätta och fylla i luckorna i historieskrivningen.

Projektet samarbetar med museer runtom i Norrland för att ta del av arkivmaterial och lokalhistorisk kompetens, men också för att utbilda personalen i normkritiska perspektiv. Resultatet av research-, insamlings- och det konstnärliga arbetet kommer sedan mynna ut i ett turnerande museum som besöker en mängd olika platser i Norrland. I museet visas fynd upp i form av lesbiska livsöden, berättelser, fotografier och föremål samtidigt som det är en plats för konstperformances, fortsatt insamling av lesbisk historia och möten med en bredare publik.