My Way

Småbyarnas Kultur- och Miljöförening driver ett projekt där berättelser kommer fram genom föremål. I ett antal workshops möts konstnärer, pensionärer, boende på äldreboende och förskolebarn i Härnösand, Kramfors och Sollefteå för att samtala kring ett antal föremål kopplade till de äldre deltagarnas uppväxttid och plats.

Genom samtal och olika former av konstnärlig gestaltning lyfts olika livshistorier, nya och gamla bilder och berättelser fram som sammanställs till en ny helhet. Resultatet presenteras i form av inspelade reflektioner från deltagarna, animerade filmer och grafiska blad som visas i barnens och de äldres miljöer samt som en utställning på Länsmuseet Västernorrland och på ett galleri i Härnösand.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017

För mer info: smabyarnas.se

14 projekt inom kultur för äldre och möten över generationsgränser

22 Maj 2017 Nu är det klart vilka projekt från Kulturstiftelsens utlysning Kultur för äldre och möten över generationsgränser som får stöd. De 14 projekten som vi har beviljat stöd kommer att på olika platser i landet skapa möten mellan den äldre och yngre befolkningen och kulturupplevelser på platser där äldre personer befinner sig. Idag har många verksamheter och fritidsnöjen en åldersindelning, men här skapar kulturlivet en naturlig källa till möten som främjar både äldre och yngre. För att äldre personer ska få möjlighet att ta del av kulturlivet kan man också behöva insatser som arbetar uppsökande – en del av projekten gör därför detta.

Projekten inom temat är:
Generation grafik, Stiftelsen Grafikens hus
Vals på blomsteräng, Konstepidemin
Delaktighet och livskraft , Möjlighetsministeriet
Sång och gemenskap genom cabaret, Riddarhyttans arbetsteater
Konstnärsmötet, Skådebanan i Västra Götalands län
Konsten utanför din dörr, Tensta Konsthall
En plats att mötas på, Virserums konsthall
Gränser, ABF Gästrikebygden
Kulturlager, ARNA i Fågelriket
Vem ska ta hand om mormor?, Hallands bildningsförbund
Mary’s mural, MuralCentralen
Äldre läser för allas barnbarn, Skådebanan i Dalarna
My Way, Småbyarnas kultur och miljöförening
Sång för alla , Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län

@skomf på instagram