Swedish Music Hall of Fame

Sverige har en lång tradition av musikskapande och ”det svenska musikundret” har resulterat i en hel musikindustri med stora exportframgångar. Genom att etablera ett interaktivt och samtida museum vill stiftelsen Musikskattens Hus bevara den svenska musikskatten och göra den tillgänglig för den breda allmänheten. Musikskattens Hus och Swedish Music Hall of Fame främjar ett aktivt och dynamiskt kulturliv och bidrar till att såväl svenska befolkningen som utländska besökare får ta del av det ständigt växande kulturarv som vår musiktradition utgör.

Projektmål

Att skapa en mötesplats för musik och kultur – en plats där den svenska musikhistorien presenteras på ett modernt, interaktivt och underhållande sätt för den breda allmänheten samt att bevara en viktig del av svenskt kulturarv i form av musiktraditionen.

Därför fick projektet stöd

För att på ett konkret sätt bidra till att skapa en mötesplats för musik och kultur, i ett historiskt och nutida perspektiv. Därmed skapas inte bara förutsättningar för bevarandet av detta kulturarv, utan även för en vidare utveckling inom musik hos kommande generationer.

För mer info: http://smhof.se/

”Hvila vid denna inspirationskälla”- en Carl Michael Bellman utställning

11 Nov 2013 Den 16 november öppnar Swedish Music Hall of Fame en utställning om Carl Michael Bellman. Ambitionen är att öka allmänhetens kunskap om den svenska nationalskalden som till mångt och mycket lagt grunden och inspirerat den samtida populärmusiken. Utställningen kommer innehålla information om Bellmans liv och tidsepok samt ett urval Bellmantolkningar från artister i modern tid.

 

Visa fler