Musik, litteratur och kulturarv i ett fritt Burma

Stora förändringar sker i Burma. Efter lång tid av isolering och kamp för yttrandefrihet sker en ambitiös process med ekonomiska, politiska och sociala reformer. Det finns också en vision att bevara och återställa burmesiskt kulturarv och stärka landets identitet. Projektet bidrar till landets mångfacettering och lägger en grund för ett vitalt kulturliv för nya generationer i en ny demokrati.

Projektmål

Stärka kulturliv och yttrandefrihet i Burma samt sprida kunskap om Burmas kultur och kulturarv till en bred allmänhet.

Därför fick projektet stöd

En bred satsning på kultur i Burma bygger stolthet i landets mångfald och verkar för ett öppet samhälle präglat av yttrandefrihet inom konsten likväl som samhället i stort.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2015 och avslutades i november 2016

För mer info: heddafound.no

Första litteraturfestivalen publiksuccé i Yangoon

13 Feb 2015 I mitten av januari anordnade författare från Burma landets största, och i sitt slag första, litteraturfestival för folket: The Nobel Myanmar literary festival. Och folket kom! Arrangörerna uppskattar att mer än 20 000 människor deltog. Gamla, unga, studenter, munkar – alla kom till The National Theatre för att lyssna till författarna och debatterna och få tillfälle att köpa böcker.

Invigningstalet, signerat landets president Thein Sein, lästes upp för publiken på The National Theatre och kommenterades såhär i The Global New Light of Myanmar : “The Presidential message continued that lack of literature would lead to a society with heads but no brains, in which peace is not guaranteed. U Aung Min cited the message as stating that literature is a primary source of peace, humanity and intelligence.”

Sveriges ambassadör Johan Hallenborg höll ett tal om Nobelpriset i litteratur och den norska barn- och ungdomsboksförfattaren Arne Svingen, höll en fullsatt tvådagarsworkshop i att skriva för barn.

Festivalen fick också mycket medialt utrymme. Så här skriver exempelvis den digitala nyhetssajten Mizzima ”The former Guardian building is absolutely fitting for a House of Literature”.

Visa fler