Moving City

I projektet Moving City kommer professionella dansare att genomföra dansperformance i form av vandringar genom städer. Föreställningarna kommer till synes att uppstå spontant i det offentliga rummet och kommer på så sätt locka med sig människor. Genom föreställningen belyser projektet också staden och det offentliga rummet ur nya perspektiv.

Projektmål

Att genomföra totalt 4 dansperfomances i Motala och Örebro och därigenom nå 4000 människor.

Därför fick projektet stöd

ReAct! skapar genom sitt projekt Moving City spontana möten med och mellan sin publik i det offentliga rummet. På så vis är projektet både oväntat och nyskapande och ett engagerande exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

Premiär i Motala

28 Mar 2017 Den 1 april har Moving City premiär i Motala. Föreställningen börjar på Stora Torget kl 10.45 och 12.45 och tar ungefär en timme. I  föreställningen medverkar bland annat elever från den lokala Kulturskolan. Tillsammans med ReAct! har de skapat scener och delat med sig av åsikter om sin stad.