Moving City

I projektet Moving City kommer professionella dansare att genomföra dansperformance i form av vandringar genom städer. Föreställningarna kommer till synes att uppstå spontant i det offentliga rummet och kommer på så sätt locka med sig människor. Genom föreställningen belyser projektet också staden och det offentliga rummet ur nya perspektiv.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

Premiär i Motala

28 Mar 2017 Den 1 april har Moving City premiär i Motala. Föreställningen börjar på Stora Torget kl 10.45 och 12.45 och tar ungefär en timme. I  föreställningen medverkar bland annat elever från den lokala Kulturskolan. Tillsammans med ReAct! har de skapat scener och delat med sig av åsikter om sin stad.