Möta nöta stöta / råka ömsa speja

Genom workshops och samarbete mellan konstnärer i Fiber Art Sweden och konstnärer i Västerbottens inland, bofasta och nyanlända delas konstnärligt kunnande. Projektet undersöker textila konstnärliga traditioners likheter och särart. Erfarenheterna från mötena ställs ut i en mobil utställning som besöker platser som den lokala matbutiken, Folkets Hus, flyktingboenden och skolgårdar. I anslutning till utställningen anordnas workshops där besökarna bjuds in. Ännu fler möten skapas; mellan människor och mellan textila traditioner.

Projektmål

Att skapa möten där det textila undersöks utifrån sitt berättande och hur det kan vara förmedlare av kunskap, samtidigt som konstnärer från olika textila traditioner möts och kan utbyta erfarenheter med varandra.

Därför fick projektet stöd

Projektet skapar samtida konsthändelser i Västerbottens inland som också ger möten mellan människor, skapar kontakter mellan etablerade och nyanlända konstnärer, samt nyfikenhet inför varandra och det textila skapandet.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: www.fiberartsweden.nu