Möta nöta stöta / råka ömsa speja

Genom workshops och samarbete mellan konstnärer i Fiber Art Sweden och konstnärer i Västerbottens inland, bofasta och nyanlända delas konstnärligt kunnande. Projektet undersöker textila konstnärliga traditioners likheter och särart. Erfarenheterna från mötena ställs ut i en mobil utställning som besöker platser som den lokala matbutiken, Folkets Hus, flyktingboenden och skolgårdar. I anslutning till utställningen anordnas workshops där besökarna bjuds in. Ännu fler möten skapas; mellan människor och mellan textila traditioner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: www.fiberartsweden.nu