Moriska Paviljongen

Moriska Paviljongen har till syfte att vara en plats för olika typer av kulturyttringar som sällan får plats i Malmös övriga kulturliv. Inom projektet kommer kultur från Mellanöstern ges utrymme och tillgängliggöras för en större allmänhet och samtidigt skapa plats för ett bredare och mer dynamiskt kulturliv.

Projektmål

Att ge kultur från Mellanöstern utrymme i det offentliga rummet och bredda Malmös kulturliv.

Därför fick projektet stöd

Detta projekt bidrar till arbetet med att göra Moriska Paviljongen till en viktig mötesplats i Malmö som förenar inte bara olika kulturella uttryck med socialt engagemang utan även förenar olika grupper och delar av staden.