Monument

Vad är ett monument? Historiskt har vi byggt dem över krig, kungar och andra upphöjda personer. Detta projekt handlar om den vanliga människan och hennes berättelse och vem som har rätt att ta det offentliga rummet i anspråk. I samarbete med en rad lokala organisationer bjuds boende i olika åldrar i Österängen in till kreativa workshops med en konstnär. Arbetet avslutas med en stor utomhusutställning där deltagarnas fullskaliga modeller av monument i Österängen presenteras och där förhoppningen är att en av dessa kan bli en permanent installation i framtiden.

Projektmål

Att öppna upp för deltagande och medbestämmande bland invånarna i Österängen kring monument och offentlig utsmyckning.

Därför fick projektet stöd

Genom kreativa workshops och en utställning ger Österängens Konsthall invånarna i Österängen möjlighet att delta i frågor som handlar om den konstnärliga utsmyckningen av sin närmiljö. På så vis är projektet ett bra exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: osterangenskonsthall.se