Monument

Vad är ett monument? Historiskt har vi byggt dem över krig, kungar och andra upphöjda personer. Detta projekt handlar om den vanliga människan och hennes berättelse och vem som har rätt att ta det offentliga rummet i anspråk. I samarbete med en rad lokala organisationer bjuds boende i olika åldrar i Österängen in till kreativa workshops med en konstnär. Arbetet avslutas med en stor utomhusutställning där deltagarnas fullskaliga modeller av monument i Österängen presenteras och där förhoppningen är att en av dessa kan bli en permanent installation i framtiden.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: osterangenskonsthall.se