Miljonstories – lokalt kulturarv över generationerna

Projektet Miljonstories handlar om att ge lokalbefolkning från förorter till Stockholm möjlighet att ta fram personliga minnen och berättelser och dela dessa över generationsgränserna. Deltar gör ungdomar från skolor och fritidsgårdar samt seniorer från hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Berättelserna ska även öka förståelsen mellan olika sociala och geografiska samhällsdelar.

Projektmål

Att visa att alla har rätt att skapa och anknyta till kulturarv, samt visa på att kulturarv är mångfald. Men även skapa broar för att öka förståelse och stärka samhörigheten mellan generationer på ett lokalt plan.

Därför fick projektet stöd

Alla medborgare i Sverige bidrar till vårt gemensamma kulturarv. Oavsett bakgrund eller härkomst är varje individs historia en essentiell del i vårt kollektiva kulturarvsbygge.

För mer info: miljonstories.se

Stories i utställning och vernissage

23 Jan 2015 Med utställning på Historiska museet, på Kulturskolan i Bagarmossen och i Stigbergets Borgarrum på Södermalm har Miljonstories redan nått ett stort antal människor. Och insamlingen av stories fortsätter.

FlyMama_Bagis504

Visa fler