Medvetna medieanvändare

Hur påverkas vår bild av oss själva och världen omkring oss av medier – tv, radio, film, internet? Hur påverkas vårt samhälle av medier? Vilken roll spelar medier i en demokrati? Aldrig har vi varit så exponerade för och varit beroende av medier som nu. Att förstå media och skaffa sig en så kallad digital kompetens är en nyckelfaktor för att dagens barn och unga ska klara sig i framtidens samhälle. I detta projekt får just denna grupp lära sig förstå digitala uttryck bättre och stärka sitt källkritiska tänkande, men även utveckla sina egna förmågor att skapa egna medieprodukter.

Projektets tidsstatus

88%

Projektet startade i januari 2017 och avslutas i juni 2018

Digitala läroverktyg för filmskapande

24 Jan 2017 Bilda Sydöst vill i samarbete med Filmriket, tillsammans med skolor och professionella filmare från hela landet, utveckla digitala läroverktyg för filmskapande. Genom verktygen bygger användarna upp kunskaper inom idéutveckling, text, bild, ljud, kodning och redigering. Till verktygen utarbetas lärarhandledningar som ska göra det lätt att anpassa och använda verktygen i skolan inom en rad olika ämnen. Stor vikt kommer att läggas på att barn, unga och deras lärare ska känna sig bekväma med att använda verktygen. Under projektet kommer en rad aktiviteter mot skolor och fritidsgårdar i hela Sverige genomföras för att sprida informationen och kunskapen om initiativet.