Med kameran som verktyg

Vi går sakta men säkert från ett textbaserat samhälle till ett bildbaserat samhälle där vi inhämtar mer och mer information via olika typer av bild. Förmågan att kunna producera och att kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är därför idag en nödvändig kompetens. Det behöver också skapas en gemensam grund för hur vi tolkar bilder och dess betydelse för att förstå det budskap som kommuniceras genom olika uttryck. När en person håller i kameran och får möjligheten att påverka vad den visar, utvecklas även förmågan att beskriva bilden av sig och sin omvärld. Med kameran som verktyg vill ge alla människor, även de individer som idag sällan får vara med och skapa en bild om sig själva, möjlighet att uttrycka sig och få redskap att kritiskt granska bilder.

Projektets tidsstatus

88%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i juni 2018

För mer info: visuellpraktik.se

Hur skapas en bild? Hur tolkas en bild?

31 Jan 2017 Organisationen Forum för visuell praktik kommer i tre mindre samhällen i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Gävleborgs län utveckla en metod för att öka bildkunnigheten som kommer kunna användas runt om i landet, samt etablera öppna platser för visning av lokalt producerade filmer. Projektet kommer att arbeta uppsökande för att hitta individer som är intresserade av att utveckla sin kompetens i hur man kan arbeta med bilder och filmer. Deltagarna får via enkla praktiska uppgifter lära sig tekniken, skapa bilder, våga visa bilderna för andra personer, samt sedan diskutera bilderna tillsammans. Parallellt uppsöks visningsplatser såsom bibliotek, föreningslokaler eller kulturhus. Där kommer det sedan arrangeras öppna visningar av filmer skapad av deltagarna i projekt. På visningsplatserna genomförs bildningsarbete kring bilder och hur man tolkar dessa, bland annat genom gemensamma diskussioner efter filmvisningarna. Deltagare i projekt kommer även att kunna låna kameror, få tillgång till redigeringsteknik och erhålla support i teknikanvändning. Projektet är en vidareutveckling av Akademin Valand vid Göteborgs Universitets projekt Barnfilmsskolan där barn gavs kameror och enkla övningar för att lära sig använda film som ett verktyg att uttrycka sig med.