Mary’s mural

Projektet drivs av MuralCentralen och får grannar att mötas över generationsgränser genom att skapa tillsammans.

Stadsdelen Östra Sorgenfri i Malmö upplevs som otrygg för många boende, inte minst för den äldre generationen. Med utgångspunkt i den lokala författaren Mary Anderssons böcker som skildrar områdets historia, ämnar projektet göra en lokalhistorisk djupdykning och koppla ihop de äldres erfarenheter med ungdomars samtida upplevelser av sin hembygd. I samarbete med konstnärer inom olika fält träffas ungdomar och äldre för att skapa en gemensam muralmålning, där det centrala är utbytet mellan grupperna och målet är att skapa bestående relationer.

Projektmål

Ungefär 25 ungdomar och äldre skapar ett gemensamt offentligt konstverk som kan ses av flera tusen boende i området.

 

Därför fick projektet stöd

Genom att ungdomar och äldre får skapa gemensam konst kan Kulturstiftelsen bidra till att skapa trygga och goda relationer över generationsgränserna i ett utsatt bostadsområde i Malmö.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i november 2017

För mer info: www.muralcentralen.com

@muralcentralen på instagram