Människans scen

Allt hänger ihop. Det går inte att diskutera miljöfrågor utan att också prata om klimatet, vattenbristen, hungern och välfärden. Naturvetenskap, ekonomi, humaniora… ämnena går omlott och vi vill förstå de utmaningar vi står inför. Kunskapen måste spridas. Och blandas. I projektet Människans scen möter forskare från olika discipliner dramatiker, regissörer och andra scenkonstnärer och undersöker olika aspekter av vad det innebär att vara människa i denna nya tidsålder. Målet är att först och främst att utveckla nya samarbetsformer, men också att det ska leda till nyskriven dramatik.

 

 

Projektmål

Att experimentera med mötet mellan vetenskap och konst. Att lyfta teatern som forum för en fördjupad samhällsdebatt och skapa intresse, engagemang och förståelse för miljö- och utvecklingsrelaterade samhällsfrågor bland en ung generation och en bred allmänhet.

Därför fick projektet stöd

Genom detta projekt kan Stockholm Environment Institute skapa ett kreativt och djupgående samarbete mellan dramatiker och forskare, för att på ett nyskapande sätt skildra och lyfta miljö- och utvecklingsrelaterade samhällsfrågor mot en bred målgrupp.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2015 och avslutades i mars 2016

För mer info: www.sei-international.org/

Antropocen- snart dags på Dramaten

17 Nov 2015

Özz Nûjen berättar om vikten om att inte främmandegöra vetenskapen och konkretiserar klimatfrågan med hjälp av humor.

Hur ska människor verkligen kunna förstå vad som händer med vår planet? Kan kultur och vetenskap bättre samarbeta för att sprida kunskap och insikt? Den 7 december redovisas samarbetsprojektet Antropocen – människans scen på Dramaten.

Vår planet har gått in i en ny fas –  Antropocen.  Det är en ny tidsålder som kännetecknas av hur människan påverkar jordens fundamentala system (klimat, vatten, ekosystem) för att säkerställa utveckling och ekonomisk tillväxt.  Hur kan vi förstå och reflektera kring hur detta påverkar oss som människor, våra samhällen och vår planet?

Nio forskare, tre regissörer och två dramatiker möttes för att ta sig an utmaningen. Nu redovisas resultatet på Dramaten. Det blir på samma gång en breddning och fördjupning av klimatdebatten och en möjlighet att få tillgång till nya tankar och idéer.

Deltagare
Dramatiker: Gertrud Larsson, Özz Nûjen
Regissörer: Karl Dunér, Rebecca Forsberg, Natalie Ringler
Forskare: Emily Boyd (geografi), Henrik Carlsen (klimat och säkerhet), Miriam Huitric (naturresurshushållning), Fredrik Moberg (systemekologi), Kevin Noone (kemisk meteorologi), Maria Osbeck (miljö och utveckling), Helena Pedersen (pedagogik), Anna Roosvall (media och kommunikation) och Nina Weitz (statskunskap).

På Dramatens webbsida kan du se de övriga deltagarna berätta om projektet.

 

 

 

Visa fler