Mångkulturella orkestrar i Ronneby

I två orkestrar, Jalla Junior och Jalla Senior, spelar etablerade och nyanlända svenskar musik tillsammans. Orkestrarna vänder sig både till de som redan kan spela ett instrument och till de som vill lära sig spela. Orkestrarna repeterar tillsammans vid flera tillfällen för att sedan turnera i Blekinge och omgivande län. Det första offentliga publika framträdandet blir för 1000 personer under en stor mångkulturell festival i Ronneby.

 

Projektmål

Att genom musik samla lokala krafter, för att minska främlingskap, otrygghet och polarisering i Ronneby och Blekinge.

Därför fick projektet stöd

Genom att vända sig till nyanlända och etablerade svenskar i hela Blekinge, där deltagarna ses regelbundet, ger projektet en stor  och långsiktig effekt för många människor. Projektet ger också möjlighet till andra möten genom sitt publika fokus.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016