Mångkulturella orkestrar i Ronneby

I två orkestrar, Jalla Junior och Jalla Senior, spelar etablerade och nyanlända svenskar musik tillsammans. Orkestrarna vänder sig både till de som redan kan spela ett instrument och till de som vill lära sig spela. Orkestrarna repeterar tillsammans vid flera tillfällen för att sedan turnera i Blekinge och omgivande län. Det första offentliga publika framträdandet blir för 1000 personer under en stor mångkulturell festival i Ronneby.

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016