Man Must Dance – urfolk dansar på nätet

Projektet ska skapa en gränsöverskridande multidansföreställning med intention att sammanföra olika grupper av människor världen över som dansar tillsammans. Tanken är att låta människor i olika åldrar, professionella som amatörer, samer, svenskar, olika urfolk och andra folkgrupper mötas och dansa tillsammans i realtid genom streamad videoteknik på nätet. Dans som förenar människor över kulturella och geografiska gränser. Genom utbytet vill man bredda perspektivet och gå utanför det strikt samiska genom att lyfta olika folkgruppers traditionella danser.

Projektmål

Att bidra till att traditionell samisk dans åter blir en synlig och självklar del av det svenska kulturarvet samt sprida detta tillsammans med andra urfolks danser till en bred allmänhet.

Därför fick projektet stöd

Den samiska kulturen är en del av Sveriges kulturarv. Det är viktigt att bevara och fortbilda en bred allmänhet om denna kulturskatt som bidrar till Sveriges mångfacetterade arv.

Man must Dance spelar i Värmland

09 Jun 2015 align="LEFT"> Man Must Dance spelar för skolor i Värmland under hösten.

– Vi erbjuder de som vill att vara delaktiga, berättar koreografen Ola Stinnerbom. Det här är en möjlighet att att uppleva samisk musik, jojk, dans och film.

 

Visa fler