Makten över Musiken

Undersökningar visar att närmare 80 procent av alla i högre beslutsfattande position inom den svenska musikbranschen är män, vilket till och med är en högre andel än samhället i stort. I Makten Över Musiken bidrar Fritz Corner till att bryta dessa strukturer genom att lyfta fram och stötta kvinnor i ett mentors- och ledarskapsprogram. På sikt kan det bidra till att förändra maktstrukturen inom det svenska musiklivet och skapa mer balans i musiksverige.

 

Projektmål

Att skapa ett inspirerande mentorsprogram och nätverk för kvinnor i musikbranschen, som i förlängingen bidrar till att förändra maktfördelningen inom det svenska musiklivet.

Därför fick projektet stöd

Genom Makten över Musikens arbete för mer jämställdhet inom musikbranschens toppskikt påverkas även vilka artister, kompositörer och andra kreatörer som får chansen att synas och bli framtidens förebilder och projektet ger därför långtgående effekter i musik-och kulturlivet.

Projektets tidsstatus

99%

Projektet startade i november 2015 och avslutas i april 2017

För mer info: maktenovermusiken.se

Kvinnliga förebilder tar makten över musiken

26 Feb 2016 Fokus för projektet Makten Över Musiken ligger på mentor- och ledarskapsprogrammet samt seminarier och workshops som riktar sig till personer som redan är verksamma i musikindustrin. Organisationen låter människor mötas och utvecklas tillsammans. Programmen och seminarierna riktar sig till nykomlingen som jobbat något år och siktar mot en ledarposition såväl som den erfarna tungviktaren som vill föra sin kunskap vidare.  I detta projekt breddar Makten Över Musiken sin verksamhet geografiskt och etablerar mentorskapsprogrammet på fler orter och tar plats i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.