Makten över Musiken

Undersökningar visar att närmare 80 procent av alla i högre beslutsfattande position inom den svenska musikbranschen är män, vilket till och med är en högre andel än samhället i stort. I Makten Över Musiken bidrar Fritz Corner till att bryta dessa strukturer genom att lyfta fram och stötta kvinnor i ett mentors- och ledarskapsprogram. På sikt kan det bidra till att förändra maktstrukturen inom det svenska musiklivet och skapa mer balans i musiksverige.

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2015 och avslutades i april 2017

För mer info: maktenovermusiken.se

Kvinnliga förebilder tar makten över musiken

26 Feb 2016 Fokus för projektet Makten Över Musiken ligger på mentor- och ledarskapsprogrammet samt seminarier och workshops som riktar sig till personer som redan är verksamma i musikindustrin. Organisationen låter människor mötas och utvecklas tillsammans. Programmen och seminarierna riktar sig till nykomlingen som jobbat något år och siktar mot en ledarposition såväl som den erfarna tungviktaren som vill föra sin kunskap vidare.  I detta projekt breddar Makten Över Musiken sin verksamhet geografiskt och etablerar mentorskapsprogrammet på fler orter och tar plats i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.