Kvalitetsfilm för barn och unga på landets biografer

Projektet vill med film för barn och unga få biografer att våga visa en alternativ repertoar och för biopubliken att våga ta den till sig. På festivalturnén visas kvalitetsfilm som representerar något annat än det dominerande biografutbudet av kommersiell film, och följs upp av såväl öppna samtal som samtal i skola.

Projektmål

Skapa lokala festivaler för kvalitativ barnfilm över hela landet. Tillgängliggöra en alternativ repertoar för en bred publik.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet skapas tillgång till kvalitetsfilm för barn och unga, samt unika filmupplevelser för en bred allmänhet runt om i landet.

För mer info: www.buff.se

Buff på SVT Småland

15 Okt 2015 Buff besöker för första gången Småland. Idag invigdes den tre dagar långa festivalen i Växjö av Suzanne Osten.

Visa fler