Kunskapsbanken Bilders makt

Vi lever omgivna av bilder som formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Samtidigt saknar många den kunskap som behövs för att kunna tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska och antisemitiska stereotyper som reproduceras i offentligheten. Genom att berätta om de stereotypa bildernas ursprung, historia och funktion skapar kunskapsbanken Bilders makt pedagogiska, bildbaserade verktyg för visuell läskunnighet som gör det möjligt att känna igen stereotyperna. Bilders Makt, nåbar för alla, kommer lättfattligt att folkbilda om stereotypa bilder med syfte att främja jämlikhet och demokrati.

Projektmål

Bilders makt kommer att bli en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank där korta förklarande texter kombineras med visuellt material i form av bilder, animationer, nedladdningsbara pdf:er samt källmaterial, tips på vidareläsning, och förslag på workshops i anslutning till materialet.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Unesco Lucs bidra till att höja kunskapsnivån hos den svenska allmänheten om stereotypa bilder av minoriteter.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i maj 2017

En kunskapsbank om stereotypa bilder

13 Okt 2015 Kunskapsbanken Bilders makt drivs i Unesco LUCS regi i samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Unesco LUCS är en kunskapsplattform för kommuner, lärosäten, föreningar, bostadsbolag och företag för att öka kunskap och förbättrad praktik kring frågor om platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning. Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.