Kulturlager – berättelser om förändring

ARNA i Fågelriket utgår i projektet från naturområdet Fågelriket som ligger i gränslandet mellan kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo.

Genom att digitalt placera historiska kartor över samtida och tillgängliggöra dem genom QR-koder i Fågelriket, kan besökare uppleva platser som inte längre syns i verkligheten. Kartorna tillförs personliga berättelser från de boende i området. Genom ett antal workshops träffas äldre, barn och nyanlända för att dela foton, minnen och intryck kring specifika platser. Deras berättelser sammanställs av konstnärer och adderas till kartorna för att även kunna berika besökare framöver.

Projektmål

Att ungefär 70 personer i olika åldersgrupper deltar i projektet som resulterar i slingor med berättelser kopplade till lokala platser genom QR-koder.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Kulturstiftelsen bidra till att skapa möten mellan gamla, unga och nyanlända i byar på skånska landsbygden samt lyfta fram olika tolkningar av den lokala bygdens historia.

Projektets tidsstatus

87%

Projektet startade i juni 2017 och avslutas i december 2017

För mer info: www.arna.nu