Kulturhälsa

Kopplingen mellan kultur och hälsa blir allt tydligare och forskning visar att kulturella upplevelser kan vara en del av en läkningsprocess. Det handlar inte bara om psykologiska effekter som bygger på vad personerna upplever. Kulturhälsa kan också stimulera kreativitet, öka känslan av sammanhang mellan människor och till och med påverka känslor och beteenden som gör att livet blir lättare att leva. Dessutom kan kulturaktiviteter berika och öka minneskapaciteten och skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk. 1,6 miljonerklubben vill med projektet sprida dessa positiva resultat och samtidigt organisera kulturaktiviteter på ett mer lättillgängligt sätt.

Projektmål

Målsättningen med projektet att med hjälp av forskning ta vara på olika kulturproducenters kompetens, strukturera kulturaktiviteter och bidra till förbättrad hälsa genom kultur för framtidens vårdsökande. Att stimulera till nytt kulturentreprenörskap och samverkan mellan representanter från kultursektor, näringsliv, vårdsektor och kulturhälsoforskare är ett av projektets långsiktiga mål.

Därför fick projektet stöd

Forskning visar att kulturaktiviteter har potential att påverka människor gynnsamt. Trots kunskapen saknas en lättillgänglig länk mellan kulturaktörer och sjukskrivna. Genom detta projekt kan PostkodLotteriets Kulturstiftelse möjliggöra att nya former av kulturhälsoaktiviteter utformas, prövas, utvärderas och görs tillgängliga för svenska kvinnor.

En bok, en författare med Eva Bojner Horwitz

12 Maj 2014 Eva Bojner Horwitz, medicine doktor och kulturhälsoforskare, har arbetat fram ett verktyg för att hjälpa kvinnor med stress, utmattningssyndrom, ångest och andra symptom. Kulturhälsoboxen innehåller sex böcker som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film & bild och stillhet. Eva Bojner Horwitz berättar om hur kultur kan användas inom vården och att den bidrar till mer hållbar hälsovård. Intervjuare: Marika Griehsel.

En bok, en författare är en litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Se hela UR’s inslag.

EBH_UR_504

Visa fler