Kulturella rättigheter är mänskliga rättigheter

Fängslad för en sång om kärlek. Bannlyst för en roman. Torterad för filmregi.

Kulturella mänskliga rättigheter för kulturutövare i Afrika för samman människorättsförsvarare och kulturutövare från fem afrikanska regioner i ett skräddarsytt utbildningsprogram. Via projektet stärks medvetenheten om att rätten till kultur är en naturlig del av människorättssystem och kulturutövares roll som människorättsförsvarare synliggörs. Projektet leds av Fonden för mänskliga rättigheter i nära samarbete med Mimeta och Arterial Network.

Projektmål

Nå ökad kunskap om kulturella rättigheter samt skapa förståelse och kontaktytor mellan kulturutövare, media och människorättsförsvarare i de afrikanska länderna och internationellt. Kulturella rättigheter ska införlivas som en naturlig del av det människorättsliga skyddssystemet.

Därför fick projektet stöd

Projektet kan bidra till att stärka kunskapen om de kulturella rättigheterna bland såväl afrikanska kulturskapare, kulturorganisationer som i medier samt kan lyfta frågan om kulturskaparnas utsatta situation och behov av stöd till människorättsorganisationer och beslutsfattare.

För mer info: www.humanrights.se

Den första utbildningen genomförd

28 Jul 2014 Projektet Kulturella rättigheter fick en kickstart när 17 deltagare deltog i den veckolånga utbildningen i juni på Zanzibar, Tanzania. Deltagarna kom från erkända och etablerade lokala kultur- och människorättsorganisationer från de fem afrikanska regionerna. Utbildningsveckan som var det första steget i projektet var ett unikt tillfälle för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och skapa en bas för en ömsesidig förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad dess betydelse inom konst och kreativa uttryck är. En fråga som är problematisk i Afrika där många konstnärer utsätts för olika typer av kränkningar både från offentliga auktoriteter och av samhället.

Utbildningen var interaktiv och blandade diskussioner, arbete med fallstudier och naturligtvis kreativa uttrycksmedel. Deltagarna beskriver bland annat hur utbildningen gjorde dem mer medvetna om vilken roll de tillsammans kan spela för ett mer transparent Afrika, att de lärde sig hur det går att tillämpa den kunskap de fått under veckan i deras respektive länder samt att de fick förståelse för vikten av att försvara det fria kreativa uttrycket.
– Back in the office and still trying to process all that I learned and felt during last week’s workshop on human rights, freedom of expression, and artistic freedom hosted by Arterial Network and the ArtWatch Africa project. It was so inspiring to be with human rights advocates, artists, and cultural activists from all over Africa. I feel both empowered and intimidated by the knowledge we’ve gained and the responsibilities that come with it. One thing I know is that our voices are stronger together”, sade Rebecka Corey, Zanzibar.

– When a person decides to lead a struggle, he or she claims ownership of it and I intend to do the same. Defending freedom of creative expression is a duty…, säger Jean Pierre Moudjalou, Gabon.

– We have been inoculated with the vaccine of human rights and have seen how to adapt the contents of the workshop to the contexts in our respective countries, sade Jason Kibiswa, DRC.

Nu fortsätter nästa fas i projektet och deltagarna får då i sin tur genomför regionala workshop och utbildningar för att sprida den kunskap de fått vidare.

MR-fonden_AWA3_504

MR-fonden_AWA2_504

MR-fonden_AWA_504

Visa fler