Kulturbärarna ”Watch my back”

I samarbete med konstnärsgruppen Kulturbärarna får elever på särskolan, pensionärer och idrottsrörelsen i Sollefteå, Kramfors och Härnösand, i estetiska processer genom bild, form och rörlig bild, gestalta sina egna sanningar. Kulturbärarna reser sedan runt med visningsskärmar på ryggen i Västernorrland och visar filmer, verk i offentliga miljöer som vänthallar, arbetsförmedlingen eller affärslokaler och bjuder in allmänheten till konstsamtal, samlar ljud, intryck som transformeras till en ny helhet.

Projektmål

Att genom oväntade kulturinslag i stadsbilden få människor att möta nya sanningar från olika samhällsgrupper.

Därför fick projektet stöd

Småbyarnas Kultur & Miljöförening ger invånarna i Sollefteå, Kramfors och Härnösand möjlighet att delta i en nyskapande konstnärlig process som utspelar sig i det offentliga rummet. På så vis är projektet är ett inspirerande exempel på kultur som skapar oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017