Kulturarv i en globaliserad värld

Nest är en ovärderlig partner för över 5 600 konsthantverkare från Amhedabad i Indien till Ugandas norra landsbygd. Nest bidrar till att väcka uråldriga konsthantverkstraditioner till liv, att kvinnliga konsthantverkare blir förebilder i sina lokalsamhällen och konsthantverkare från olika religiösa och etniska grupper får möjlighet att arbeta sida vid sida. Nu utvecklar Nest sin arbetsmodell så att det finns fler nyanser i certifieringen av hantverk, inkluderar samiska konsthantverkare och skapar samarbeten med svenska formgivare.

 

Projektmål

Att utveckla och stödja talangfulla konsthantverkare genom partnerskap för att långsiktigt hjälpa dem att förändra inte bara sin egen livssituation utan sitt samhälle.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan NEST bidra till en rad nya och viktiga
verktyg för att stärka konsthantverkare, belysa upphovsrättsliga frågor kring kulturarv och konsthantverk, samt bevara och sprida konstnärliga traditioner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2016 och avslutades i juni 2016

För mer info: http://www.buildanest.org/

Resultat vid projektslut

07 Nov 2016 Inom projektet har en rad nya och viktiga verktyg utvecklats med syfte att stärka konsthantverkare, belysa upphovsrättsliga frågor kring kulturarv och konsthantverk, samt bevara och sprida konstnärliga traditioner. Inom projektet har en kontrollmetod för etisk standard utvecklats, ett lärlingsprogram etablerats och en digital utbildningsplattform skapats. Genom att utveckla strukturer inom området har projektet verkat för en långsiktig hållbar utveckling för talangfulla konsthantverkare, vilket hjälper dem att förändra inte bara sin egen livssituation utan sitt samhälle. Samtidigt har den svenska allmänheten möjlighet att ta del av andra länders unika konsthantverkstraditioner ökat. Lärlingsprogrammets system med partnerskap skapar stora spridningseffekter och når nu, tillsammans med den digitala utbildningsplattformen, närmare 50 000 konsthantverkare runt om i världen.

Visa fler

Projektet på Facebook

Mud-resist dyeing is an alternative to traditional block printing that yields a different effect. A local mud is used to delineate designs that will be resistant color when the fabric is dyed. Sawdust is then spread over the mud to ensure it dries evenly. The dried mud cracks away to reveal a beautiful pattern underneath.⠀
⠀
photo credit: @saraottophotography⠀
#buildanest #nesttravels #artisan #craftsmanship #handmade #handworkers #newhandworker #authenticity #value #womenswellbeing #employment #sustainability #innovation #ethicalfashion #mudresistantdyeing⠀
See you next Thursday, Aug 24th from 6-8p at @feedprojects shop and cafe @ 55 Water Street, Brooklyn for a special artisan jewelry trunk show featuring the stunning craftsmanship of Nest Guild members, @shopsoko and @sidaidesigns
While block printing is traditionally done by men, this woman was taught the skill by her husband who works along side her at the same workshop. ⠀
⠀
#buildanest #nesttravels #artisan #craftsmanship #handmade #handworkers #newhandworker #authenticity #value #womenswellbeing #employment #sustainability #innovation #ethicalfashion #india #blockprinting
There are many matriarchal societies in Andhra Pradesh and the south of India, which means that women here may participate more in crafts traditionally (like hand loom weaving) traditionally done by men. This woman has been weaving along with her family for more than 40 years. ⠀
⠀
photo credit: @saraottophotography⠀
#buildanest #nesttravels #artisan #craftsmanship #handmade #handworkers #newhandworker #authenticity #value #womenswellbeing #employment #sustainability #innovation #ethicalfashion #india #handloom⠀