Kulturarv i en globaliserad värld

Nest är en ovärderlig partner för över 5 600 konsthantverkare från Amhedabad i Indien till Ugandas norra landsbygd. Nest bidrar till att väcka uråldriga konsthantverkstraditioner till liv, att kvinnliga konsthantverkare blir förebilder i sina lokalsamhällen och konsthantverkare från olika religiösa och etniska grupper får möjlighet att arbeta sida vid sida. Nu utvecklar Nest sin arbetsmodell så att det finns fler nyanser i certifieringen av hantverk, inkluderar samiska konsthantverkare och skapar samarbeten med svenska formgivare.

 

Projektmål

Att utveckla och stödja talangfulla konsthantverkare genom partnerskap för att långsiktigt hjälpa dem att förändra inte bara sin egen livssituation utan sitt samhälle.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan NEST bidra till en rad nya och viktiga
verktyg för att stärka konsthantverkare, belysa upphovsrättsliga frågor kring kulturarv och konsthantverk, samt bevara och sprida konstnärliga traditioner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2016 och avslutades i juni 2016

För mer info: http://www.buildanest.org/

Resultat vid projektslut

07 Nov 2016 Inom projektet har en rad nya och viktiga verktyg utvecklats med syfte att stärka konsthantverkare, belysa upphovsrättsliga frågor kring kulturarv och konsthantverk, samt bevara och sprida konstnärliga traditioner. Inom projektet har en kontrollmetod för etisk standard utvecklats, ett lärlingsprogram etablerats och en digital utbildningsplattform skapats. Genom att utveckla strukturer inom området har projektet verkat för en långsiktig hållbar utveckling för talangfulla konsthantverkare, vilket hjälper dem att förändra inte bara sin egen livssituation utan sitt samhälle. Samtidigt har den svenska allmänheten möjlighet att ta del av andra länders unika konsthantverkstraditioner ökat. Lärlingsprogrammets system med partnerskap skapar stora spridningseffekter och når nu, tillsammans med den digitala utbildningsplattformen, närmare 50 000 konsthantverkare runt om i världen.

Visa fler

Projektet på Facebook

With a fantastic group of Nest supporters by our side, Nest spent last week meeting with Artisan Guild members in Guatemala. Here, a street vendor sells brightly colored paper umbrellas in Antiqua Guatemala.⠀
⠀
Photo Credit: @saraottophotography ⠀
⠀
#buildanest #exploratorytrips #nestexplorers #craftsmanship #handmade #handworkers #artisan #culturalpreservation #womenswellbeing #beyondfactories #newhandworker #travel #humanity #buildingbridges #sustainability #socialresponsibility #ethicalfashion #consciousdesign #nestguild #guatemala #antigua
@rebecca_nest speaks on refashioning fashion with @kering_official @accenture and BSR at the Womens Forum, happening live! #wfgm17
Along with the Threads of Peru team, I visited two communities to understand the techniques that the designs would need to translate to. Chaullacocha and Rumira Sondormayo each have a population of about 300-400 people, and each has also formed its own weaving association of 20-25 women.⠀
⠀
@sukisuke @threadsofperu @buildanest
Each association observes its own rules and bylaws governed by a rotating president. On our drive to the villages, both nestled in secluded high Andean valleys (Chaullacocha, for instance, is located at over 4200m!), we passed through a series of microclimates where other communities specialize in farming, fishing, and tourism.⠀
⠀
@sukisuke @threadsofperu @buildanest #nestfellows ⠀
Following my field research, I was ready to begin work. There is no dedicated design space in the Threads of Peru offices, so I outfitted a pop-up workshop, sourcing design essentials like muslin, pattern making tools, and foam for a mood board from local shops. It took me 5 trips to various color copy stores to find a printer that could print at the quality we needed. Once set up, the Threads of Peru team and I began talking color development. Natural dyes yield unique colors that can be hard to replicate, so it was important for me to gain an understanding of the dye parameters. We thumbed through swatches and I unleashed the mass of images of colors I had brought along in my suitcase.⠀
⠀
@sukisuke @threadsofperu @buildanest #nestfellows ⠀
⠀
Photo Credit: @mariahkrey