KulTur till Gotland

Kultur kan på olika sätt bidra till att skapa mening, sammanhang, identitet, vilja till förändring och ökad samhörighet och tolerans i det lokala samhället likväl som på det nationella planet. Kultur spelar en stor roll i ungdomars utveckling och inte minst i deras eget identitetsskapande. Skillnaderna mellan tätort, förort och landsort är ofta stora, inte bara vad gäller kulturutbudet utan även influenserna inom kulturen. Alhankostiftelsen samlar dans- och musikskolor från olika delar av landet på norra Gotland och engagerar ungdomar med olika intressen och bakgrund i att skapa och delta i en gemensam scenuppsättning. Finalen blir en veckas föreställningar med havet som inramning inför en mångfacetterad publik sommaren 2016.

Projektmål

Att genom arbetet med en gränsöverskridande scenuppsättning som gemensamt mål skapa en mötesplats mellan unga danselever från tätort, förort och landsort. Att ge en bred publik en scenkonstberättelse om de olika sidorna av landet Sverige.

Därför fick projektet stöd

Genom detta projekt skapar Alhankostiftelsen en scenuppsättning som engagerar och representerar ungdomar och som blir en viktig mötesplats för unga från olika delar av Sverige.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i april 2017

För mer info: base23.se

Ett skådespel om vårt mångsidiga Sverige

15 Sep 2015 Alhankostiftelsens dansskolor har haft dansläger i Fårösund och har förtrollats av den vackra miljön på och omkring ön. I projektet bjuder de in ungdomar från hela landet med utgångspunkten i att kultur förenar. I projektet får deltagarna ta del av den inspirerande miljön och genom ansvar och kreativitet delta i skapandet av ett gemensamt skådespel med dans, skådespel och musik. Ett av målen med projektet är att nå en mångsidig publik med nya och etablerade svenskar, turister och bofasta, med både stor och liten vana att ta del av kultur. Föreställningen samlar många bilder av och om Sverige och regisseras av Hans Marklund.