Kultur som fredsbyggande

För barn som lever i utsatthet är det livsviktigt att få skratta och glömma vardagen. Clowner Utan Gränser utbildar artister från Rwanda och Burma i Sverige, som sen återvänder till sina hemländer för att sprida skratt till 60 000 barn.

Projektmål

Projektets mål är att utbilda unga artister från Burma och Rwanda till positiva förändringsaktörer som kan sprida glädje i sina hemländer och på så sätt underlätta vardagen för barn och unga som lever under svåra förhållanden på grund av konflikt.

Därför fick projektet stöd

Clowner Utan Gränser bidrar till glädje och skratt och är ett tydligt exempel på hur man genom kultur kan minska motsättningar och öka möjligheten för ett fredligt samhälle.