KulTur – digitalt verktyg för tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet

Projektet tillgängliggör svenskt kulturarv för nya målgrupper genom en digital plattform. Inom ramen för projektet kommer historiker, museipedagoger, kommunikatörer, spelutvecklare och lärare tillsammans ta fram ett rikt historiskt material i form av film, ljud, text och bild, som sammantaget levandegör kulturarvet. Målgruppen är barn och unga, och vi vill öppna dörren till vår kulturhistoria genom interaktivitet, spel och lust.

Projektmål

Att få fler att upptäcka svenskt kulturarv samt stimulera till lustfyllt lärande.

Därför fick projektet stöd

Projektet synliggör och tillgängliggör Sveriges kulturarv på ett modernt och tilltalande sätt med hjälp av digital teknik. Inom ramen för projektet kommer kulturarvsplatser i hela landet finnas representerade.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i maj 2016

För mer info: www.svensktkulturarv.se

Appen KulTur är här

02 Nov 2015 kulTur_Kulturstiftelsen

 

Tillsammans med lärare, museipedagoger och elever har Svenskt Kulturarv tagit fram en quizz, i form av en app, som lanserades på Skolforum den 26-27 oktober. Appen innehåller information om 200 kulturhistoriska föremål där eleverna kan se filmer och sedan tävla med varandra samtidigt som de lär sig mer om platserna och deras historia.

 

Visa fler

Projektet på Facebook

Under 30-talet var det för många en ouppnåelig dröm att klä sig i glittrande aftonklänning, dricka champagne och dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och Hollywoodfilmen gav riklig näring till dessa drömmar. 
I Husmorsdrömmar om Hollywood presenteras ett utsnitt ur trettiotalets aftonmode, med inslag av vardag och fritid. 
Utställningen visas just nu på Malmö Museer.
Robotar i Japansk äldrevård ingår i ARBETETS MUSEUMs dokumentation av hur robotar används i japansk äldrevård samt hur personal och äldre ser på situationen.
Visas 24 mars – 6  juni 2018!
Jone Kvie, en av Nordens mest fascinerande skulptörer, lämnar sitt tidigare tema om universum, fallna stjärnor och gasmoln, och kommer tillbaka till jorden. I utställningen Metamorfos undersöker han mötet mellan basaltsten och aluminium, objekt som tagit form av restprodukter och förpackningar från byggen.
Utställningen ser du just nu på Göteborgs konstmuseum.
År 2019 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Några människor överlever. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd i centrala Örebro från vår tid. De hittar en kvinna på den plats där Krämaren en gång låg. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och förundras över den starka kontroll som konsumtionssamhället utövade på individen.
Lives visas på Örebro läns museum t.o.m 27 maj.
Konstverken i Perpetual Uncertainty  - Konst och Radioaktivitet diskuterar hur kärnkraft har påverkat vårt sätt att tänka kring begrepp som minne, kunskap och tid.
Utställningen ger perspektiv på hur det är att leva idag, en tid där provsprängningar och upprustning av kärnvapen påminner oss om hotet av ett kärnvapenkrig.
Utställningen visas på Malmö Konstmuseum med start 24 februari.

Malmö KonstmuseumObs! Utställningen invigs redan på fredagen den 23 februari kl 14 av Isabella Lövin., vice statsminister Välkomna!

2 månader sedan
Avatar

Kommentera på Facebook