KulTur – digitalt verktyg för tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet

Projektet tillgängliggör svenskt kulturarv för nya målgrupper genom en digital plattform. Inom ramen för projektet kommer historiker, museipedagoger, kommunikatörer, spelutvecklare och lärare tillsammans ta fram ett rikt historiskt material i form av film, ljud, text och bild, som sammantaget levandegör kulturarvet. Målgruppen är barn och unga, och vi vill öppna dörren till vår kulturhistoria genom interaktivitet, spel och lust.

Projektmål

Att få fler att upptäcka svenskt kulturarv samt stimulera till lustfyllt lärande.

Därför fick projektet stöd

Projektet synliggör och tillgängliggör Sveriges kulturarv på ett modernt och tilltalande sätt med hjälp av digital teknik. Inom ramen för projektet kommer kulturarvsplatser i hela landet finnas representerade.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i maj 2016

För mer info: www.svensktkulturarv.se

Appen KulTur är här

02 Nov 2015 kulTur_Kulturstiftelsen

 

Tillsammans med lärare, museipedagoger och elever har Svenskt Kulturarv tagit fram en quizz, i form av en app, som lanserades på Skolforum den 26-27 oktober. Appen innehåller information om 200 kulturhistoriska föremål där eleverna kan se filmer och sedan tävla med varandra samtidigt som de lär sig mer om platserna och deras historia.

 

Visa fler

Projektet på Facebook

En riktigt God Jul & ett Gott nytt år önskar vi på Svenskt Kulturarv 🎄
8-10 december är det dags för Julmarknad på Katrinetorp. Traditionellt hantverk, akriviteter, Malmös lucia och mycket mer för både stora och små!
2018 års Kulturarvskort pryds av Guiseppe Arcimboldos Vertumnus, ett porträtt av Rudolf II. 
Målningen hänger till vardags på Skokloster slott.
Glass code C! - en utställning med historiskt glas från Flygsfors glasbruk ur olika privatsamlingar med fokus på Paul Kedelvs Coquilleglas och bruksglas. Visas just nu på The Glass Factory!