KulTur – digitalt verktyg för tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet

Projektet tillgängliggör svenskt kulturarv för nya målgrupper genom en digital plattform. Inom ramen för projektet kommer historiker, museipedagoger, kommunikatörer, spelutvecklare och lärare tillsammans ta fram ett rikt historiskt material i form av film, ljud, text och bild, som sammantaget levandegör kulturarvet. Målgruppen är barn och unga, och vi vill öppna dörren till vår kulturhistoria genom interaktivitet, spel och lust.

Projektmål

Att få fler att upptäcka svenskt kulturarv samt stimulera till lustfyllt lärande.

Därför fick projektet stöd

Projektet synliggör och tillgängliggör Sveriges kulturarv på ett modernt och tilltalande sätt med hjälp av digital teknik. Inom ramen för projektet kommer kulturarvsplatser i hela landet finnas representerade.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i maj 2016

För mer info: www.svensktkulturarv.se

Appen KulTur är här

02 Nov 2015 kulTur_Kulturstiftelsen

 

Tillsammans med lärare, museipedagoger och elever har Svenskt Kulturarv tagit fram en quizz, i form av en app, som lanserades på Skolforum den 26-27 oktober. Appen innehåller information om 200 kulturhistoriska föremål där eleverna kan se filmer och sedan tävla med varandra samtidigt som de lär sig mer om platserna och deras historia.

 

Visa fler

Projektet på Facebook

Från och med 25 november kan du se konsthistorikern Christina Lindvall-Nordins unika samling parfymflaskor på Malmö Museer i utställningen Design för doft - flaskor för flytande flärd.
I utställningen Transforming Our World har fotografer från bildjournalistbyrån Kontinent samlats för att skildra FN:s utvecklingsmål och därmed illustrera nödvändigheten att kämpa för våra barns framtid. Visas på ARBETETS MUSEUM med start  19 november.
Nyfiken på Selma Lagerlöfs resor? I utställningen Två fruntimmer på resa kan du se bilder ur Selma & hennes väninna Sophies resealbum, tillsammans med vykort & köpa fotografier från resorna. Allt detta med start 19 november på Landskrona museum.
I konstnär och designforskare Maja Gunns arbete utforskas genus och queeridentitet i relation till kläder och textil. 
I PLAY visas ett urval av hennes konst- och designprojekt i form av experimentella plagg, textila verk och platsspecifika installationer. Visas på Textilmuseet med start 11 november.
Älskar du cirkus? 
I Nycirkus berättas det om Nycirkusen som konstform och dess historia. Här kan du som besökare själv prova på artisteriet med fri fantasi, scenkläder och redskap. Utställningen visas på Rydals museum med start 12 november!