Kroppsfunktion – variationer inom professionell dans

I projektet arbetar deltagare med funktionsnedsättning tillsammans med pedagoger och professionella dansare fram en metod för hur man kan arbeta mer integrerat med målgruppen funktionsnedsatta inom professionell dans. Metoden utmanar integrerad dans utifrån ett normkritiskt perspektiv; vem ska integreras i vad – och på vilkas villkor.

Metodutvecklingen integreras i dansföreställningen Träd som spelas i Stockholm och andra platser på turné under 2014-2015. Arbetet analyseras, dokumenteras och sammanfattas i en metodhandbok och en film.

Projektmål

Att förändra normen inom dansvärlden för vad rörelse och koreografi kan vara och öppna upp dansvärlden för alla människors lika deltagande oavsett förutsättningar.

Därför fick projektet stöd

Trots att personer med funktionsnedsättningar utgör en begränsad grupp i samhället består nätverket kring dessa personer av cirka tre miljoner människor. Bristen på tillgänglighet på Sveriges kulturscener för personer med funktionsnedsättning berör därmed en bred allmänhet.

För mer info: www.coff.se

Imperfekta koreografier

02 Okt 2015 ”Jag blir så rörd. Jag blir så förvånad. Att ni kan göra något så vackert!”

Så lät en deltagares spontana reaktion efter (Im)perfekta Koreografier med David Pervaz, Christina Caprioloi, Carin Elander, Emelie Johansson och Anja Arnqvist under Kroppsfunktions festival den 18 september. Nedan en video från en annan aktivitet i projektet.

 

 

Visa fler