Kopplat Öppet Kulturarv

Delar av världens kulturarv går dagligen förlorat. Att i någon form bevara och tillgängliggöra det är en ständig kamp mot både klockan och medveten förstörelse av det slag som den senaste tiden skett i till exempel Syrien. Genom digital teknik och samarbeten med såväl professionella som amatörer över hela världen, skapar Wikimedia Sverige förutsättningar för att inte bara bevara kulturarv som riskerar att förstöras och försvinna, utan gör det också tillgängligt för både allmänheten och forskningen.

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2016 och avslutades i september 2017

För mer info: wikimediasverige.wordpress.com

Foto: Sacra di San Michele, av: Elio Pallard Licens: CC-BY-SA-4.0, via: Wikimedia Commons

Start för UNESCO Challenge

21 Apr 2017 Fram till den 18 maj pågår UNESCO Challenge 2017, som går ut på att uppmuntra människor att skapa texter om världsarven till Wikipedia.

Flera av världsarven är akut hotade: krig, klimatförstörelse och bristande underhåll är bara några anledningar. För att åtminstone informationen ska finnas bevarad i efterhand samlas så mycket data, bilder och information som möjligt om världsarven, för att bättre kunna bevara dem digitalt för eftervärlden.

Visa fler