Konstprojekt i Folkets Hus

Kvalitativ konst ska inte vara svårtillgänglig och långt borta, den ska vara nära och enkel att ta del av. Inom projektet ska Folkets Hus & Parker sprida konst för barn till delar av landet där det annars inte alltid finns tillgång till det, både förort och landsbygd. Konsten som sprids är av olika sort men är alltid professionell och interaktiv för att inspirera och inkludera barn och vuxna i deras närhet.

Projektmål

Att genom ett kreativt och medskapande konstprojekt för barn ge människor möjlighet att möta konst i sin vardag och samtidigt ge flera Folkets Hus i både landsort och förort ett uppsving och förutsättningar att utvecklas till levande kulturplatser.

Därför fick projektet stöd

För att genom detta projekt bidra till att barn och vuxna som har begränsad tillgång till ett varierat kulturutbud får möjlighet att möta konst i sin vardag och samtidigt vitalisera Folkets Hus på dessa platser.

För mer info: www.fhp.nu/