Konstnärsmötet

Synen på äldreboende som rutinstyrda arbetsplatser behöver förändras. Skådebanan i Västra Götalands län och TILLT driver därför projektet Konstnärsmötet.

Under tre månader ska en konstnär besöka ett boende i Västra Götaland för att skapa öppenhet till nya idéer och bidra till en bättre trivsel för både de boende och för personalen. Både de äldre och anställda görs delaktiga i processen och är med och påverkar vad träffarna ska handla om. Tillsammans med konstnären skapar deltagarna olika konstnärliga avtryck. En handlingsplan utformas sedan för hur det kreativa arbetet kan fortsätta på plats och hur det kan anpassas för andra äldreboenden.

Projektmål

Att genomföra ungefär tio träffar. En handlingsplan tas fram för att metoden ska kunna införas på andra äldreboenden.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Kulturstiftelsen bidra till utvecklingen av äldreomsorgen och erbjuda konstnärsmöten för äldre i Västra Götalandsregionen.

Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i december 2017

För mer info: www.tillt.se