Konstnärsmötet

Synen på äldreboende som rutinstyrda arbetsplatser behöver förändras. Skådebanan i Västra Götalands län och TILLT driver därför projektet Konstnärsmötet.

Under tre månader ska en konstnär besöka ett boende i Västra Götaland för att skapa öppenhet till nya idéer och bidra till en bättre trivsel för både de boende och för personalen. Både de äldre och anställda görs delaktiga i processen och är med och påverkar vad träffarna ska handla om. Tillsammans med konstnären skapar deltagarna olika konstnärliga avtryck. En handlingsplan utformas sedan för hur det kreativa arbetet kan fortsätta på plats och hur det kan anpassas för andra äldreboenden.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017

För mer info: www.tillt.se