Konsthantverk för utveckling

Den ideella organisationen Nest söker upp lokala hantverkare i konfliktdrabbade och fattiga områden runt om i världen – konsthantverkare som använder sig av traditionella tekniker som riskerar att dö ut. De får stöd i att skapa en hållbar verksamhet genom att öka deras möjligheter att möta kapacitet och kvalitetskrav på den globala marknaden, men samtidigt bevara de konstnärliga och hantverksmässiga traditionerna. Utifrån individuella behov hos varje enskild grupp av konst- och textilhantverkare genomför Nest ett brett utbildningsprogram som omfattar bland annat designutveckling, teknikutveckling och ledarskapsutveckling. De ser också om utrustning och verkstäder och uppgraderar dem för att skapa en miljömedveten och säker arbetsmiljö.

Projektmål

Genom att utveckla och stödja talangfulla konsthantverkare med partnerskap kan vi långsiktigt hjälpa dem att förändra inte bara sin egen livssituation utan sitt samhälle. Samtidigt får den svenska allmänheten ta del av andra länders unika konsthantverkstraditioner vi högst troligt aldrig annars skulle ha mött.

Därför fick projektet stöd

Att bevara och sprida uråldriga kulturtraditioner i form av traditionell hantverkskunskap runtom i världen och samtidigt lindra fattigdom, stärka kvinnor och verka för fred och gemenskap inom konsthantverkarnas lokalsamhällen.

För mer info: www.buildanest.org

Traditionellt hantverk på nytt sätt

30 Sep 2015 collage nest 2015

Nest har inom projektet nu startat ett tiotal mentorskapsprogram inom innovativ design. Målet är att åter väcka intresse för hantverk på markanden,
stimulera arbetstillfällen för lokala hantverkare och förbättra enskilda hantverkares arbetsvillkor. Traditionella hantverkare i Swaziland har fått möjlighet till utbildning i att använda materialet läder, projektet har byggt en säker och centralt belägen ateljé för silkesvävare i indiska Varanasi, indonesiska kvinnor på Java har utbildat sig inom batik och inom ledarskap – ett program som fått uppmärksamhet i New York Times.

Visa fler