Kulturarv, estetik och samhällsförändring

Världen runt kämpar konst- och textilhantverkare för att få sitt arbete att gå ihop ekonomiskt och för att kunna fortsätta med de traditioner som förts vidare till dem under många generationer. Massproduktion hotar att konkurrera ut dem och marknaden där efterfrågan och pengarna finns, ligger långt utom deras räckhåll. Genom att stödja och utveckla  konst- och textilhanteverkare och bidra till att deras verksamhet kan bedrivas i större skala, kan organisationen Nest hjälpa dem att förändra både sin livssituation och hela sitt samhälle. Genom att hantverkarna får större kapacitet har de också möjlighet att minska fattigdom i de samhällen de verkar, stärka kvinnors roll och skapa fred och gemenskap.

 

Projektmål

Stärka grupper av konsthantverkare och textilhantverkare ekonomiskt så att de får en hållbarhet i sina verksamheter. Därigenom bevaras viktiga hantverkstraditioner, fattigdom mildras och kvinnor får en starkare roll i samhället.

Därför fick projektet stöd

Projektet bevarar och sprider kulturtraditioner i form av traditionell hantverkskunskap runt om i världen och lindrar samtidigt fattigdom, stärker kvinnor och verkar för fred och gemenskap inom konsthantverkarnas lokalsamhällen.

För mer info: www.buildanest.org

Nest ger stöd till hantverkare i Uganda och skapar en databas för konsthantverkare

20 Jan 2014 onemangotree_504

 

 

Under konflikten i norra Uganda lärde många humanitära organisationer kvinnor att sy, i hopp om att ge dem en hållbar försörjning när striderna var över. Men den lokala marknad som kom igång efter konfliktens slut mättades snabbt, vilket resulterade i att tusentals kvinnor inte kan försörja sig trots att de har kunskaper i sömnad. Därför har Nest arbetat med kvinnliga konsthantverksgrupper för att hjälpa dem nå exportmarknaden och även bidragit till den sociala strukturen i landet genom utbildning och sociala tjänster till hantverkarna. En av grupperna de arbetat med heter One Mango Tree. I deras konsthantverkstäder skapas kläder, accessoarer och handväskor. Uganda är också en stor producent av ekologisk bomull. Med hjälp av Nest och i samarbete med en lokal producent av GOTS-certifierad ekologisk bomull, har One Mango Tree skapat en ny gren inom sitt konsthantverk med stickade kläder, som komplement till deras mer traditionella linje. Nest har nu avslutat sitt direkta arbete i Uganda men fortsätter att stödja konsthantverksgrupperna. Organisationen fokuserar nu på liknande projekt i Mexiko, Peru och Bolivia.

 

Nest har också kommit flera steg framåt med det ”bibliotek” man startade i våras – och bygger en databas med konsthantverkare runt om i världen där de finns representerade med arbetsprover och relevant information kring kapacitet, tider och materialtillgång.

Visa fler