Konsten utanför din dörr

Konsten i den offentliga miljön är en okänd historia för många. I Tensta arrangerar Tensta Konsthall en serie träffar där äldre från serviceboendet, kvinnocenter och andra intresserade promenerar runt i området och studerar konstverken tillsammans med en konstnär.

Därefter får deltagarna arbeta med en konstnärlig uppgift och pröva olika material och tekniker som till exempel måleri, sömnad, teckning och skulptur. Deltagarnas verk ställs därefter ut på Tensta konsthall och på serviceboendet i området.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017

För mer info: www.tenstakonsthall.se