Konsten att förändra med bild – en vandringsutställning

En utställning om den samhällsdebatterande seriekonsten besöker sju platser under en turné i landet. Utställningen lockar en ny, yngre och mer kulturovan publik, med tematiken som intresseväckare och inspiration till eget skapande och att själv våga använda bildspråket för att uttrycka sina åsikter.

Projektmål

Att genom en vandringsutställning med tillhörande workshops och seminarier ge fler möjlighet att ta del av den samhällsdebatterande seriekonstens och grafikens bildvärld samt därigenom hitta egna kreativa verktyg för att diskutera samhällsfrågor och föra fram sina åsikter.

Därför fick projektet stöd

Fler personer i vårt samhälle som vanligtvis inte kommer i kontakt med konst och som har svårare att nå ut med sina åsikter behöver hitta sätt att möta konsten, att själva våga skapa och göra sina röster hörda. Projektet Konsten att förändra med bild har potential att nå dessa grupper och att öka mångfalden av röster i samhället.

För mer info: www.grafikenshus.se

Grafikens hus ordnar samtal i Mariefred

14 Okt 2015 Den 17 oktober kommer Mariefred fyllas av författare och bokälskare under stadens första Litteraturfest. Grafikens Hus är med och arrangerar två samtal:

Katitzi Nina Beckmann, vd för Grafikens Hus för ett samtal med Angelica Ström (dotter till Katarina Taikon), och illustratören Joanna Hellgren om Katitzi och Katarina Taikons arbete. Grafikens Hus visar Hellgrens illustrationer i en utställning på biblioteket.

Jesper Waldersten Nina Beckmann med konstnären och författaren Jesper Waldersten om sitt konstnärskap och sin skapande process.

Här finns hela programmet för Mariefreds Litteraturfest.

Visa fler