Konsten att delta: bild och form

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Konsten att delta: bild och form vill bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet bygger vidare på erfarenheter från 10 års arbete med dessa frågor och skapar mentorskap mellan konstnärer som är etablerade i Sverige och nyanlända konstnärer.
Modellen utvecklas i samverkan med en rad intresseorganisationer inom kultursektorn samt med de samhällsorgan och myndigheter som arbetar med att slussa in nyanlända  i svenska samhället.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutades i september 2017

För mer info: www.klys.se/konsten-att-delta.html

SVT Nyheter uppmärksammar Klys initiativ

30 Sep 2016 ”Nu ska utlandsfödda konstnärer få hjälp att ta sig in på den svenska konstscenen. Nystartade mentorskapsprojektet ”Konsten att delta: bild och form” hoppas kunna hjälpa till.” Så skriver SVT Nyheter om Klys projekt.

– På Arbetsförmedlingens etablering för nyanlända har man inte kunnat registrera kulturyrken, så redan där har personerna blivit av med sin yrkesidentitet. Kultursektorn har å sin sida inte heller skapat några större projekt eller nätverk för att fånga upp den här gruppen. De här personerna har funnits i Sverige, men som osynliga konstnärer, berättar Ola Öhlin, projektledare,  i intervjun. Läs hela artikeln på SVT.se

Visa fler